Obvion Hypotheken – Privacy Schending- Mijn Ervaring

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.0/10 (7 votes cast)

ObvionAfgelopen week ben ik er achtergekomen dat Obvion Hypotheken mijn privacy wilde schenden, tijdens de boordeling van mijn hypotheek aanvraag. Om de situatie te begijpen zal ik het verhaal vanaf het begin op deze website uitleggen, zodat andere mensen die een hypotheek aanvragen bij Obvion op de hoogte zijn van de werkwijze van deze bank.

Onlangs heb ik een koopovereenkomst getekend voor een koopwoning en heb ik een gesprek gehad met een hypotheekadviseur over de aanvraag van een hypotheek en wat daarbij komt kijken. Wat ze nodig hadden om de hypotheekaanvraag te beoordelen was in ieder geval het volgende:

-2 of 3 salarisstroken

-Arbeidsovereenkomst (Ik heb een vast contract)

-Werkgeversverklaring

-Saldo spaarrekening

-Afschrift bijschrijving van salaris

Mijn hypotheekadviseur heeft alles ingeleverd waarna ik opeens te horen krijg van de bank dat ik even een bankafschrift moet laten zien aan Obvion met ALLE bij en afschrijvingen de laatste 2.5 maanden!

Zie hieronder de tekst uit de mail Obvion Acceptatie

 ”Graag zou ik ter verificatie van het inkomen nog de volgende stukken ontvangen:

  – volledige bankafschriften vanaf 1 juli 2015 t/m heden 14 september 2015 ”

Dit was naar mijn mening schending van privacy, dus ik heb ze een ING afschrift gestuurd over de laatste 2,5 maanden, met de af en bijschrijvingen waar ik geen problemen mee had om deze te tonen, alhoewel ik het er nog steeds niet mee eens was. Vervolgens kreeg ik een email van mijn hypotheekadviseur waarin Obvion Hypotheken aangeeft dat ze mijn afschrift hebben geverifieerd met ING zelf. Zie tekst hieronder:

”Zij hebben het overzicht van de ING aldaar geverifieerd en volgens de ING Bank klopt het overzicht niet. Bij deze mijn verzoek om een afschrift uit te draain via www.mijn.ing.nl vanaf 1 juli j.l., dus niet alleen de mutaties.’’

Hypotheekverstrekker bespreekt met andere bank mijn transactie geschiedenis zonder mijn toestemming

Sinds wanneer mag een ene bank communiceren met een andere bank over de transacties van een hypotheekaanvrager? Dit betekent dus dat ING inzage geeft in gegevens van hun klanten aan andere banken, wat ik hieruit begrijp. Daarnaast kloppen de mutaties, alleen heb ik natuurlijk niet alle transacties laten zien, ivm met privacy. Niet iedereen hoeft te weten, bij welke erotika winkels ik shop of andere privacy gevoelige aankopen heb verricht en dit is dan ook niet van belang voor het verifieren van mijn inkomen, maar zie ik puur als machtsmisbruik. Mijn reactie richting Obvion was dan ook het volgende:

”De reden dat Obvion gebruikt om al mijn transacties te zien vanaf 1 juli tot en met 14 september, is om mijn inkomen te verifiëren, zoals ik uit hun laatste mail heb begrepen. ”

Mijn reactie op de privacy schending bij de beoordeling hypotheekaanvraag

Deze verificatie hebben ze kunnen doen met de bankafschriften met mijn salarisbijschrijving welke ik eerder heb verzonden, dus dat is voldoende verificatie van inkomen samen met mijn loonstrook, werkgeversverklaring en arbeidsovereenkomst. Het versturen van ALLE mutaties vanaf 1 juli tot en met 14 september om alleen mijn inkomen te kunnen verifieren is daarom dan ook een schending van mijn privacy en ga daar daarom dan ook niet mee akkoord, want niet iedereen hoeft te weten waar ik mijn boodschappen doe of waar ik winkel. U ziet de belangrijkste kostenpost van maandelijks 50 euro voor mijn ing aflossing en de CJIB van 78 euro per maand voor een oude zorgverzekering achterstand die ik had opgelopen. Daarnaast is het een feit dat ik mijn salaris ook maandelijks uitgekeerd krijg (met uitzondering van de eerste salarisbetaling die te laat was uitbetaald) en deze zijn ook terug te zien op de eerdere afschriften die ik heb verzonden. Ik zie daarom dan ook niet in hoe de uitgaven bij de AH, H&M bij zullen dragen aan een betere klantprofiel en ga niet alle privacy gevoelige mutaties laten zien aan iemand die mijn dossier onder ogen krijgt die ik niet ken en daardoor van alles over mij te weten komt, van zaken die niet van belang zijn het verifiëren van mijn salaris. ‘’

Als reactie van Obvion Hypotheken kreeg ik het onderstaande:

”Dank voor uw reactie. Zoals hedenmorgen ook telefonisch toegelicht, zouden wij toch graag de volledige bankafschriften ontvangen zoals 14 en 17 september jl. reeds is opgevraagd. Dit omdat ING heeft aangegeven dat het transactieoverzicht niet overeenkomt met de werkelijkheid.”

Ook hier klopt niets van, want ze gebruiken als reden dat ze de volledige transactieoverzicht willen zien, OMDAT de ING zou hebben aangegeven dat het transactieoverzicht niet overeenkomt met de werkelijkheid. Ten eerste heeft Obvion om deze volledige overzicht gevraagd, NADAT ik al mijn salaris bijschrijvingen had aangetoond, dus dit kan niet de reden zijn dat ze om een volledige overzicht vragen. De ING heeft alleen aangegeven dat de volledige overzicht niet compleet zou zijn, en daarom kan het ook niet als reden gebruikt worden waarom ze een volledige overzicht willen hebben, want dit hadden ze al gevraagd NADAT ik mijn salarisbijschrijving over de afgelopen 2 maanden netjes had ingeleverd.

De reden dat ze gebruikten om een volledige overzicht op te vragen was zoals ze zelf al aangaven…om mijn inkomen te verifieren…En nu opeens in de laatste mail geven ze aan, dat de reden is dat het transactieoverzicht niet overeen zou komen met de werkelijkheid. Ho even…nu draaien ze omheen en gebruiken ze opeens een nieuwe reden. Ze zien niet in dat ze privacy schenden van klanten.

Belangrijkste punten van Privacy schending door Obvion

-Het vragen om bankafschriften van alle bij en afschrijvingen over de afgelopen 2,5 maanden, TER VERIFICATIE van de INKOMEN’ wat als reden werd gebruikt door Obvion, terwijl zij in het bezit waren van Werkgeversverklaring, vast arbeidsovereenkomst en 2 salarisbijschrijvingen en 2 loonstroken (Zou voldoende moeten zijn)

-Het onderling uitwisselen van klantegegevens met een andere bank, in dit geval de ING bank die blijkt aangegeven te hebben dat het transactieoverzicht niet compleet zou zijn en dus niet zou kloppen. Dit betekent dat ING zonder mijn toestemming inzage heeft gehad in mijn transactie overzicht en zou zelfs kunnen betekenen dat mijn gegevens telefonisch onderling is besproken tussen Obvion zelf en ING. Ik ben benieuwd naar de Reactie van ING zelf hierop, dus ik nodig hen hierbij uit om een verklaring te geven over hun werkwijze.

Als je Privacy Belangrijker Is Dan Je Hypotheek Aanvraag?

Indien je een hypotheekaanvraag wilt indienen in de toekomst, zorg er voor dat je privacy niet geschonden wordt. Sommige banken maken blijkbaar misbruik van hun macht, door allemaal privacy gevoelige gegevens te verzamelen en als klant zijnde ben je dan meestal bang dat je geen hypotheek zou krijgen, wanneer je niet mee zou werken. Dit is dan ook de reden,waarom Obvion dacht dat ze hun zin zouden krijgen bij mij, maar ze hebben zich vergist. Ik laat mijn privacy niet schenden en zal ook de taxatiekosten die voortvloeien uit de koopovereenkomst verhalen via mijn advocaat op Obvion zelf. Indien het de normaalste zaak is van de wereld om alle af en bijschrijvingen te vragen van een hypotheekaanvrager, moeten zij dit van tevoren duidelijk vermelden richting hun klanten toe en ook even duidelijk vermelden dat het heel normaal voor hun is om even je transacties te bespreken met andere banken. Ik vraag me af, hoeveel hypotheekaanvragen jullie maandelijks binnen zullen krijgen, wanneer je deze informatie duidelijk naar voren zult brengen. Met deze artikel kan ik in ieder geval mensen waarschuwen, die een hypotheek overwegen bij Obvion en die hun privacy belangrijk vinden.

 

 

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)
Obvion Hypotheken - Privacy Schending- Mijn Ervaring, 6.0 out of 10 based on 7 ratings

Add Comment