Belastingdienst in te kwader trouw erfbelasting

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

belastingdienst klachtOndanks de glasheldere uitspraak van de rechtbank in Breda van 13 juli 2012 en een eerder negatief advies van de Raad van State over het onaanvaardbaar grote onderscheid tussen erfbelasting op privé- en ondernemersvermogen, blijft de belastingdienst gewoon doorgaan met het innen ervan. De belastingdienst moet als geen ander weten dat volgens die uitspraak een vrijstelling tot één miljoen euro voor alle erfgenamen geldt, maar wijst hen daar niet op. De belastingdienst hoopt hierdoor dat erfgenamen niet in bezwaar gaan. Die zijn met z’n allen dan wel voor miljoenen gedupeerd.

Omdat de belastingdienst de uitspraak van de rechtbank Breda kent en zich achteraf beroept op een bezwaartermijn van 6 weken, int de belastingdienst te kwader trouw erfbelasting. Er wordt dan dus onrechtmatig erfbelasting geïnd en de belastingdienst speculeert er op dat een erfgenaam niet binnen 6 weken bezwaar aantekent. De belastingdienst laat erfgenamen dus volkomen in onwetendheid. SMCO vindt dat een zeer kwalijke zaak, ook omdat er zeer specialistische kennis nodig is om na de bezwaartermijn nog een beroep op teruggave te kunnen doen. Voor de erfgenaam zijn daar dan ook nog eens aanzienlijke kosten mee gemoeid; die is dus dubbel gedupeerd.

SMCO voert niet alleen actie voor deze gedupeerden, maar voor alle erfgenamen die sinds 2005 een nalatenschap hebben gehad en daar erfbelasting – tot 2010 heette dat successierecht – over hebben betaald. Zij kunnen zich aanmelden via www.collectiefonrecht.nl.

Door de Raad van State is bij een eerdere totstandkoming van de vrijstelling voor ondernemers al opgemerkt dat een verdere verruiming van een vrijstelling voor ondernemers strijdig zou zijn met het gelijkheidsbeginsel. Daarmee was de wetgever (de overheid) destijds akkoord en heeft zich daar aan gehouden. Maar dat sinds 2005, zonder enige deugdelijke motivering, de vrijstelling voor ondernemers wel verruimd is, is zeer afkeurenswaardig: waar de overheid zich in eerste instantie heeft geconformeerd aan het standpunt van de Raad van State, voert zij vervolgens een verdere verruiming zonder gegronde argumenten gewoon door. SMCO ziet dan ook nog steeds voldoende aanleiding om haar collectieve actie tegen de belastingdienst voort te zetten.

Staatssecretaris Weekers van Financiën zou zich wellicht nog kunnen beroepen op een eerdere uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem. Maar dan gaat hij er aan voorbij dat de uitspraak van de rechtbank in Breda zeer uitgebreid gemotiveerd is – mede door de Tilburgse hoogleraar Belastingrecht prof. mr. Inge van Vijfeijken – terwijl de uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem relatief summier is gemotiveerd. De kans dat de uitspraak van de rechtbank in Breda overeind blijft, is dan ook zeer reëel.

SMCO ziet dus juridische mogelijkheden om voor erfgenamen die sinds 2005 een erfenis hebben gekregen teruggave van de betaalde erfbelasting te bewerkstelligen. Daarvoor raadt SMCO aan om snel actie te ondernemen, omdat afwachten kan betekenen dat een erfgenaam z’n rechten helemaal kwijtraakt. Elke dag te laat is dus wellicht een dag te veel om terug te krijgen waar elke erfgenaam recht op heeft.

Volgens cijfers van het CBS zijn er jaarlijks tussen de 150.000 en 200.000 nalatenschappen waarvoor aangifte is gedaan. Het totaal bedrag aan erfenissen ligt tussen de 8 en 12 miljoen euro per jaar, waar de Belastingdienst gemiddeld zo’n 14% van vordert. Per jaar gaat het om gemiddeld 1,5 miljard aan verschuldigde belasting, in een periode van 7 jaar (2005-2011) is dat een bedrag van ruim 10,5 miljard euro.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Belastingdienst in te kwader trouw erfbelasting, 10.0 out of 10 based on 1 rating

One Response

  1. Hosting Deutschland 2 jaar ago

Add Comment